Referenser

Citybanan
När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana.

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana. Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL.

Citybanans två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan blir viktiga knutpunkter som ger nya resmöjligheter. Restiden kan minskas för många, antingen genom att man kommer närmare sitt resmål eller genom att det blir enklare att byta till tunnelbanan eller buss. Citybanans station i City ersätter Stockholm Central för pendeltågstrafiken och ligger rakt under T- Centralen. Stationen får fyra spår och två underjordiska hallar med rulltrappor som ger direkt förbindelse till tunnelbanans alla linjer.

Stationen på Odenplan ersätter Karlbergs station. Den blir gemensam för pendel- och tunnelbanetågen. Rulltrappor förbinder de båda stationerna under jorden. Vid Matteus kyrka gör vi en ny entré. I området mellan Årstabroarna och Älvsjö måste spåren byggas om och anpassas till den framtida trafiken med Citybanans pendeltåg. En cirka 1,4 kilometer lång järnvägsbro ska byggas över spårområdet i Årsta. Bron börjar norr om Årstabergs station och slutar strax söder om Älvsjö godsbangård.

Vindkraft Norr – Statkraft SCA Vind AB
Conpal har på uppdrag av Statkraft SCA Vind AB fyra konsulter engagerade i projektet inom projektledning och byggledning.

Satsningen på sex vindparker i Västernorrland och Jämtland är en av Sveriges största industriinvesteringar. Projektet omfattar 122 km² skogsmark och 330 vindkraftverk. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Vindpark Stamåsen togs i drift under hösten 2013.

Investeringsbeslut för vindpark Mörttjärnberget fattades 15 juni 2011. Byggstart sommaren 2011 och driftsättning är beräknad till 2014.

Investeringsbeslut för vindpark Ögonfägnaden fattades 26 september 2012. Byggstart oktober 2013 och driftsättning är beräknad till 2014.

Investeringsbeslut för vindpark Björkhöjden fattades 26 september 2012. Byggstart oktober 2013 och driftsättning sker i två etapper, den första är beräknad till 2014 och den andra till 2015.

Stationen på Odenplan ersätter Karlbergs station. Den blir gemensam för pendel- och tunnelbanetågen. Rulltrappor förbinder de båda stationerna under jorden. Vid Matteus kyrka gör vi en ny entré. I området mellan Årstabroarna och Älvsjö måste spåren byggas om och anpassas till den framtida trafiken med Citybanans pendeltåg. En cirka 1,4 kilometer lång järnvägsbro ska byggas över spårområdet i Årsta. Bron börjar norr om Årstabergs station och slutar strax söder om Älvsjö godsbangård.

Norra Länken
Conpal har haft ansvar för den övergripande tidsplaneringen i projektet samt samordnande byggledning för tunnelentreprenader från Värtan till Roslagstull.

Norra länken löser trafikproblem och skapar nya möjligheter för Stockholmsregionen. Den är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem och en förutsättning för att kunna bygga de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Eftersom trafiken leds i tunnlar påverkas inte stadsbilden.

Personbilar och tung trafik leds ner i tunnlar vilket gör innerstadsgatorna säkrare och skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Samtidigt ökar framkomligheten för trafiken när man i stället kan ta tunnlarna.

Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem. Norra länken kommer att förenkla för trafiken till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.