Välkommen till Conpal AB

Vi är ett företag som erbjuder resurser för projekt-, bygg- och produktionsledning till komplicerade infrastrukturprojekt.

Våra konsulter har stor erfarenhet av produktionsledning och projektadministration från infrastrukturprojekt i Sverige och internationellt.

Vi vet att nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i erfarna och engagerade medarbetare med ett tydligt mål.

Välkommen till Conpal AB

Vi är ett oberoende företag inom projekt- och byggledning

Som har deltagit i flertalet större infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen på senare år. Norra Länken, Citybanan och Slussen är tydliga exempel på framgångsrika projekt där vi haft viktiga roller.

Conpal startades som ett enmansbolag men ombildades 2008 till ett gemensamt ägt konsultbolag av flera oberoende konsulter med uppdrag i Citybanan.

Vår ambition är att bygga ett företag som utvecklar långsiktiga relationer med sina kunder. Conpals konsulter har mångåriga erfarenheter av arbete i såväl beställar- som i entreprenörsorganisationer vilket tillför unik kompetens till projekten.

Conpal AB omsatte under 2013 drygt 22 miljoner kronor och sysselsätter idag mellan 15-20 konsulter. Vi har kontor i Stockholm där huvuddelen av våra uppdrag finns men vi är beredda att ta uppdrag i hela landet och även utanför Sverige.

Om oss

Vi är företaget som utvecklar långsiktiga relationer med sina kunder.

Tjänster

Våra tjänster och lösningar bygger på hög specialistkompetens.

Referenser

Här finner du information och bilder från våra olika uppdrag.