Välkommen till Conpal AB

Vi är ett företag som erbjuder resurser för projekt-, bygg- och produktionsledning till komplicerade infrastrukturprojekt.

Våra konsulter har stor erfarenhet av produktionsledning och projektadministration från infrastrukturprojekt i Sverige och internationellt.

Vi vet att nyckeln till ett framgångsrikt projekt ligger i erfarna och engagerade medarbetare med ett tydligt mål.

Välkommen till Conpal AB

Vi är ett oberoende företag inom projekt- och byggledning

Vår mission är att verka oberoende och ledande inom projekt- och byggledning. Sedan 2008 tills nu har vi deltagit i flertalet större framgångsrika infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen bl.a Norra Länken, Citybanan och Slussen. Från och med 2020 tar vi även roller inom bostads- och fastighetsbranschen. 

Vår ambition är att bygga ett företag som utvecklar långsiktiga relationer med sina kunder och medarbetare. Conpals konsulter har mångårig erfarenhet av arbete i såväl beställar- liksom i entreprenörsorganisationer, vilket tillför unik kompetens till projekten.

Conpal startades som ett enmansbolag men ombildades 2008 till ett gemensamt ägt konsultbolag av flera oberoende konsulter med uppdrag i Citybanan. Idag sysselsätter bolaget ca: 50 konsulter och har en omsättning på x miljoner. Vårt huvudkontor ligger i Gamla stan, Stockholm, vilket även är vår största region för uppdrag. Vi står alltid beredda att ta uppdrag i hela landet och även internationellt.

Om oss

Vi är företaget som utvecklar långsiktiga och hållbara relationer med våra kunder.

Tjänster

Våra tjänster och lösningar bygger på hög specialistkompetens.

Referenser

Här finner du information och bilder från våra olika uppdrag.