Välkommen till Conpal

Vi bygger framtiden tillsammans med er 

Välkommen till Conpal

Vi bygger framtiden tillsammans med er 

Välkommen till Conpal

Vi bygger framtiden tillsammans med er 

“Conpal är en beställarorganisation som erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att vara med och leda projekt inom infrastruktur, byggnation samt ekonomistyrning.  Vår uppgift är att bevaka kundens intressen och anpassa insatserna för att nå dess tids-, ekonomi- och kvalitétsmål”