Tjänster

Projektledning

Våra projektledare hos har bred erfarenhet ifrån flertalet komplexa projekt, både svenska och internationella, inom bygg, anläggning och infrastruktur. Just nu leder vi delar av, bland andra projekt;  Stockholms framtida avloppsrening, Framtida tunnelbanan, Slussen, Mälarbanan och Urban Escape. Titta gärna in på våra referensprojekt och prata med kontaktpersonen om du vill veta mer!

Kompetensområden inom projektledning

  • Projektstyrning – från tidiga skeden till överlämning och förvaltning  
  • Projekt-/produktionsplanering anläggning, mark och bygg
  • Mät- och geotekniker 
  • Riskhantering 
  • Projektutveckling 
  • Tidsingenjörer
  • Besiktningar/revisioner 
  • Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö