Referensprojekt

Tvärbanan

En nitton kilometer lång spårväg som binder samman Stockholms pendeltågs- och tunnelbanenät på tvären, därav namnet. Arbetet med Tvärbanan påbörjades 1996 och banan öppnades för trafik i januari 2000 mellan Gullmarsplan och Liljeholmen (4,9 km).

Banan byggs vidare ut i olika förgreningar runt om i Stockholm, som binder ihop stadsdelarna. Conpal är delaktiga i vissa av dessa exempelvis en avgrening från Ulvsunda via Rissne och Ursvik till Kista och därifrån vidare till Helenelund.

Kontaktperson

Robert Lindfors
Tel: 072-246 30 62
fornamn.efternamn@conpal.se