Referensprojekt

Slussen

Flera av Conpals medarbetare deltar i delar av den pågående ny- och ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Platsen, som idag är en 85 år gammal bro-, sluss- och transportintensiv knutpunkt, är tekniskt uttjänt. Byggnationen syftar till att bli en trygg mötesplats för människor, bilar, bussar och tunnelbana, samtidigt som Stockholms dricksvatten säkras och översvämningsrisken minskar.

Planering för Slussens ombyggnad har pågått under många år och 2011 antogs en ny detaljplan för området. 2016 startade byggnadsarbeten som beräknas vara klara år 2025. Budget för projektet är ca 12 miljarder kronor.

 

Kontaktperson

Per-Anders Nilsson
Tel: 070-78 02 42
fornamn.efternamn@conpal.se