Referensprojekt

Stockholms Framtida Avloppsrening – SFA

Conpals medarbetare deltar i utbyggnaden och uppgradering aStockholms framtida avloppsrening. Projektet startade 2016 och väntas bli klart 2029. Henriksdalsanläggningen utrustas med ny biologisk rening och en av världens största anläggningar med membranfiltrering. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs samtidigt ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras från Bromma till Sicklaanläggningen. 

 

Illustration: Stockholm vatten och avfall

Kontaktperson

Lars Österlund (Sickla/Henriksdal)
Tel: 070-252 47 21
förnamn.efternamn@conpal.se

Hans Sundström (Bromma)
Tel: 070-212 96 68
fornamn.efternamn@conpal.se