Referensprojekt

Riksrevisionen

Humlegården Fastigheter tecknade ett 6-årigt avtal med Riksrevisionen avseende cirka 4 100 m2 fördelade på två våningsplan i fastigheten Härden 16, tidigare känt som ”Bilpalatset” i Hagastaden. Conpals medarbetare ansvarade för och utförde samtlig projektering, upphandling av entreprenörer och leverantörer, genomförande och besiktning. För att sedan lämna över till fastighetsägare och hyresgäst. 

Kontaktperson

Anders Tenggren
Tel: 073-071 65 00
fornamn.efternamn@conpal.se