Referensprojekt

Förbifart Stockholm

Conpals medarbetare deltar i flera olika delar i bygget av en ny nord-sydlig vägförbindelse under Mälaren. E4:an blir 21 km längre, till stor del under mark (18km), vilket är en av världens längsta tunnlar. Byggmiljö i nära statsmiljö, naturreservat och världsarv, gör projektet än mer komplicerat. Byggtiden är planerad till 14 år och väntas kosta 32 miljarder SEK.

Kontaktperson

Mehmet Apak
Tel: 073-355 99 00
fornamn.efternamn@conpal.se